MOTTO :

« Omul doreşte să ştie tot ce se poate şti; deci să cercetăm, să căutăm, să aflăm, să ştim.”

Dimitrie Cantemir


1. DECLARAŢIE DE INTENŢIE

Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir” Feteşti îşi propune să dezvolte în parteneriat cu comunitatea locală un mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de şansa dezvoltării sale, pentru a fi pregătit să se confrunte cu
problemele unei societăţi în plină schimbare.

2. ARGUMENT

Proiectul de dezvoltare instituţională porneşte de la premiza că învăţământul românesc este o prioritate naţională, concepută ca sistem deschis şi democratic, având ca finalitate formarea personalităţii umane prin acţiunea conjugată a şcolii, a familiei şi a comunităţii locale.
În perioada 2020- 2024 ne propunem să îmbunătățim activitatea școlii noastre prin implicarea fiecărui cadrul didactic implicat care trebuie să fie pe rând profesor, consilier şi lider, partener şi model uman, prieten şi specialist.
Demersul reformist presupune schimbări profunde de:
 Sistem
 Structură
 Mentalitate
bazate pe principii moderne și o relaţie copil – profesor – părinte care capătă noi dimensiuni.


Ne dorim ca fiecare cadru didactic din Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir” Feteşti să conştientizeze cu adevărat rolul său ca dascăl în perspectiva pregătirii tinerei generaţii capabile să se confrunte cu problemele dintr-o societate în plină transformare socială şi economică.

În perioada 2020 – 2024, Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir” Feteşti îşi propune atingerea următoarelor obiective educaționale:
 şanse egale de educaţie pentru toți elevii școlii;
 standarde educaţionale ridicate pentru toți elevii școlii;
 democratizarea relaţiilor în comunitatea şcolară;
 legislaţie şi regulamente cunoscute şi aplicate;
 relaţia şcolii cu părinţii – o relaţie de succes;
 perfecţionarea continuă – cheia succesului şcolar;
 noi dimensiuni ale predării – învăţării – evaluării;
 activităţi extraşcolare de calitate;
 creşterea iniţiativei şi a diversităţii;
 facilitarea schimbului de experienţă;
 îmbunătăţirea Curriculum-ului la decizia şcolii;
 democratizarea şcolii şi implicarea elevilor în luarea deciziilor;
 promovarea unui stil educaţional de tip democratic, participativ, cooperant;
 păstrarea traditiei scolii
 creșterea performantelor

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.